Living
as a service

JoinCommons is een vernieuwend woonconcept gericht op ‘Living as a Service’ vanuit circulariteit. Als organisatie creëren we fysieke leefomgevingen voor het welzijn van mensen en hun omgeving. Zo bieden we maximale mogelijkheden voor de individuele bewoner, met een minimale collectieve voetafdruk. Dat doen we op een unieke manier.

Ontwikkel
de toekomst

Elke ontwikkelaar staat voor dezelfde opgave: het verduurzamen van wonen. De regelgeving is nog in ontwikkeling, maar de toekomst is helder. Daarom realiseren we met ontwikkelaars een nieuwe standaard voor wonen. Het PvE is helder, hoe we deze per locatie uitwerken, bepalen we samen. Samen investeren we, samen bouwen we. 

Update:
hier staan we

Op dit moment is het Program van Eisen uitgewerkt en gereed voor afstemming met ontwikkelaars. In februari 2022 verkennen we met meerdere ontwikkelaars de samenwerkingspotentie op basis van hun mogelijkheden en locaties.

Ook interesse in een gesprek? Mail: joris@joincommons.com

JoinCommons Concept

Reinventing the way of living

Als organisatie creëren we fysieke leefomgevingen voor de welzijn van mensen en hun omgeving. Een concept dat ontmoetingen, verbinding en privacy combineert binnen een gebouwencomplex. Voor verschillende generaties, met diverse inkomens en achtergronden. Leden zijn mensen die willen bijdragen aan een betere wereld, een wereld waarin we geluk nastreven en waaraan we actief deelnemen.

Slim wonen

In elke locatie staan een aantal aspecten centraal: het verrijken van de eigen ruimtes met gedeelde faciliteiten, zodat de basis woonvoorzieningen worden gecompleteerd met flexibele services. Met als doel: maximale mogelijkheden voor de individuele bewoner met een minimale collectieve voetafdruk. Een gezonde leefgemeenschap, met ruimte voor het collectief en waarin je jezelf kan zijn.

Eerlijk wonen

Een tweede belangrijk fundament is financieel van aard: iedere locatie wordt juridisch vormgegeven in een coöperatie. Alle bewoners worden lid van de coöperatie en krijgen de mogelijkheid om mede-eigendom te verkrijgen van de locatie tijdens de woonduur. Daarmee zijn de woonlasten enerzijds gebaseerd op werkelijke kosten en niet op de marktwerking. En anderzijds wordt de winst van de waardevermeerdering van een locatie door die marktwerking eerlijk verdeeld.

Design principles

Omdat JoinCommons op meerdere locaties kan worden toegepast, van hoogbouw tot laagbouw, ontwikkelen we de locaties vanuit vijf design pijlers: Social Design, Business Design, Service Design, Interior Design en Architectural Design. Op die manier borgen we dat elke locatie hetzelfde DNA heeft, maar een unieke en best passende uitwerking krijgt.

Meer weten?

Mail: aniek@joincommons.com

Founding partners

We ontwikkelen met JoinCommons een revolutionair concept dat sociale, technologische en architectonische inzichten samenbrengt. Daarom vinden we vertrouwen in partners met een staat van dienst in hun specialisatie. In co-creatie brengen we de formule verder tot leven. Op dit moment hebben de volgende partners zich gecommitteerd aan de visie van  JoinCommons en dragen bij aan de realisatie.

A worldwide ambition starts here

We zien de meerwaarde van  JoinCommons in alle stedelijke gebieden, wereldwijd. We beginnen echter in Nederland, in drie grote Nederlandse steden: Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, waar de eerste contacten al zijn gelegd.